Seris Python cơ bản

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, thường được sử dụng để xây dựng trang web và phần mềm, tự động hoá các tác vụ và tiến hành phân tích dữ liệu. Với sự phát triển của khoa học dữ liệu hiện nay, Python lại càng được ứng dụng rộng rãi hơn trong ngành Data Analyst. Để phục vụ việc học tập Python từ những điều căn bản nhất, dưới đây là seris các bài viết về kiến thức Python mà SmartData cung cấp

Python cơ bản

Giới thiệu về python

Python và chương trình đầu tiên

Cú pháp python

Comment trong python

Biến trong python

User Input trong python

Các kiểu dữ liệu trong python

Numbers trong python

Ép kiểu trong Python

Strings trong python

Booleans trong python

Toán tử trong python

Try Except trong python

Định dạng chuỗi trong python

Datetime trong python

Math trong python

JSON trong python

Regex trong python

Lists trong python

Tuples trong python

Sets trong python

Dictionaries trong python

If else trong python

Vòng lặp While trong python

Vòng lặp For trong python

Hàm trong python

Lambda trong python

Mảng trong python

Class/Object trong python

Kế thừa trong python

Đa hình trong python

Iterators trong python

Scope trong python

Modules trong python

PIP trong python

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data