Cú pháp của Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Tiếp tục chuỗi bài viết về Python ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp trong Python

Thưc thi cú pháp Python

Như chúng ta đã học ở trang trước, cú pháp Python có thể được thực thi bằng cách viết trực tiếp trong Dòng lệnh:

print("Hello, World!") >>> Hello, World! 

Hoặc bằng cách tạo một tệp python trên máy chủ, sử dụng phần mở rộng tệp .py và chạy nó trong Dòng lệnh:

C:\Users\Your Name>python myfile.py

Thụt lề Python

  • Thụt đầu dòng đề cập đến khoảng trắng ở đầu dòng mã.
  • Trong các ngôn ngữ lập trình khác, phần thụt đầu dòng trong mã chỉ để dễ đọc, thì phần thụt đầu dòng trong Python lại rất quan trọng.
  • Python sử dụng thụt đầu dòng để chỉ ra một khối mã.

Ví dụ:

if 5 > 2: print("Five is greater than two!") 
  • Python sẽ báo lỗi cho bạn nếu bạn bỏ qua phần thụt đầu dòng

Ví dụ: Lỗi cú pháp

if 5 > 2: print("Five is greater than two!") 
  • Số lượng khoảng trắng tùy thuộc vào bạn với tư cách là một lập trình viên, cách sử dụng phổ biến nhất là bốn, nhưng ít nhất phải là một.

Ví dụ:

if 5 > 2: print("Five is greater than two!") if 5 > 2: print("Five is greater than two!") 
  • Bạn phải sử dụng cùng một số khoảng trắng trong cùng một khối mã, nếu không Python sẽ báo lỗi cho bạn.

Ví dụ:

if 5 > 2: print("Five is greater than two!") print("Five is greater than two!") 

Biến trong Python

Trong Python, các biến được tạo khi bạn gán giá trị cho nó:

Ví dụ:

x = 5 y = "Hello, World!" 

Python không có lệnh khai báo biến.

Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ về biến trong Python trong một bài viết chi tiết hơn.

Comment trong Python

Python có khả năng bình luận nhằm mục đích tạo tài liệu trong mã.

Nhận xét bắt đầu bằng # và Python sẽ hiển thị phần còn lại của dòng dưới dạng comment

Ví dụ:

#This is a comment. print("Hello, World!") 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data