Nhận xét trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Tiếp tục chuỗi bài viết về Python ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Comments(nhận xét) trong Python

Tác dụng của Comments

  • Comments có thể được sử dụng để giải thích mã Python.
  • Nhận xét có thể được sử dụng để làm cho mã dễ đọc hơn.
  • Nhận xét có thể được sử dụng để ngăn chặn việc thực thi khi kiểm tra mã.

Tạo một Comments

  • Nhận xét bắt đầu bằng a #và Python sẽ bỏ qua chúng.

Ví dụ:

#This is a comment print("Hello, World!") 
  • Nhận xét có thể được đặt ở cuối dòng và Python sẽ bỏ qua phần còn lại của dòng

Ví dụ:

print("Hello, World!") #This is a comment
  • Một nhận xét không nhất thiết phải là văn bản giải thích mã, nó cũng có thể được sử dụng để ngăn Python thực thi mã.

Ví dụ:

#print("Hello, World!") print("Cheers, Mate!") 

Nhận xét nhiều dòng

Python thực sự không có cú pháp cho các bình luận nhiều dòng.

Để thêm một bình luận nhiều dòng, bạn có thể chèn một #cho mỗi dòng:

Ví dụ:

#This is a comment #written in #more than just one line print("Hello, World!") 

Hoặc, không hoàn toàn như dự định, bạn có thể sử dụng chuỗi nhiều dòng.

Vì Python sẽ bỏ qua các chuỗi ký tự không được gán cho một biến, nên bạn có thể thêm một chuỗi nhiều dòng (dấu ngoặc kép) vào mã của mình và đặt nhận xét của bạn vào trong đó:

Ví dụ:

""" This is a comment written in more than just one line """ print("Hello, World!") 

Miễn là chuỗi không được gán cho một biến, Python sẽ đọc mã nhưng sau đó bỏ qua nó và bạn đã đưa ra nhận xét nhiều dòng.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data