Các kiểu dữ liệu trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Biến trong python là các thùng chứa để lưu trữ các giá trị dữ liệu, khi lập trình python không yêu cầu ta chỉ định kiểu dữ liệu của biến mà sẽ tự động nhận dạng kiểu dữ liệu khi biến được gán dữ liệu,tuy nhiên để làm việc tốt hơn với python ta cần hiểu rõ hơn về các loại dữ liệu mà python hỗ trợ. Tiếp tục chuỗi bài viết về Python ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu Datatype trong Python

Các kiểu dữ liệu trong python

Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm quan trọng. Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc các loại khác nhau và các loại khác nhau có thể làm những việc khác nhau.

Theo mặc định, Python có các kiểu dữ liệu sau được tích hợp sẵn, trong các danh mục sau:

Text Typestr
Numeric Typesint, float, complex
Sequence Typeslist, tuple, range
Mapping Typedict
Set Typesset, frozenset
Boolean Typebool
Binary Typesbytes, bytearray, memoryview
None TypeNoneType

Lấy kiểu dữ liệu của biến

Bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của bất kỳ đối tượng nào bằng cách sử dụng hàm type()

Ví dụ

x = 5 print(type(x)) # kiểu dữ liệu sẽ là int >>> <class 'int'> 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data