PIP trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về PIP trong python. PIP là trình quản lý gói cho các gói hoặc module Python

Lưu ý: Nếu bạn có Python phiên bản 3.4 trở lên, PIP được bao gồm theo mặc định.

Packages là gì

Một Package chứa tất cả các tệp bạn cần cho một module

Module là thư viện mã Python mà bạn có thể đưa vào dự án của mình.

Kiểm tra PIP

Điều hướng dòng lệnh của bạn đến vị trí thư mục tập lệnh của Python và nhập thông tin sau:

Ví dụ: Kiểm tra phiên bản PIP:

C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip –version

Tải package

Tải xuống một gói rất dễ dàng.

Mở giao diện dòng lệnh và yêu cầu PIP tải xuống gói bạn muốn.

Điều hướng dòng lệnh của bạn đến vị trí thư mục tập lệnh của Python và nhập thông tin sau:

Ví dụ: Tải xuống package có tên “camelcase”:

C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip install camelCase

Bây giờ bạn đã tải xuống và cài đặt gói đầu tiên của mình!

Sử dụng package

Sau khi gói được cài đặt, nó đã sẵn sàng để sử dụng.

Nhập package “camelcase” vào dự án của bạn.

Ví dụ; Nhập và sử dụng “camelcase”

import camelcase c = camelcase.CamelCase() txt = "hello world" print(c.hump(txt)) 

Tìm package

Tìm thêm các gói tại https://pypi.org/ .

Xóa package

Sử dụng lệnh uninstall để xóa gói:

Ví dụ: Gỡ cài đặt package có tên “camelcase”:

Ví dụ

Gỡ cài đặt gói có tên “camelcase”:

C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip uninstall camelcase

Trình quản lý gói PIP sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn xóa gói Camelcase:

Uninstalling camelcase-02.1: Would remove: c:\users\Your Name\appdata\local\programs\python\python36-32\lib\site-packages\camelcase-0.2-py3.6.egg-info c:\users\Your Name\appdata\local\programs\python\python36-32\lib\site-packages\camelcase\* Proceed (y/n)? 

Nhấn y và gói sẽ được gỡ bỏ.

Danh sách các package

Sử dụng lệnh list để liệt kê tất cả các package được cài đặt trên hệ thống của bạn:

Ví dụ: Liệt kê các gói đã cài đặt:

C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip list

Kết quả:

Package Version ----------------------- camelcase 0.2 mysql-connector 2.1.6 pip 18.1 pymongo 3.6.1 setuptools 39.0.1 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data