Vòng lặp While trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về Vòng lặp While trong python. Vòng lặp While là một trong hai loại vòng lặp mà python hỗ trợ, ngoài ra ta còn có vòng lặp for sẽ tìm hiểu ở bài sau

Vòng lặp While

Với vòng lặp while , chúng ta có thể thực thi một tập hợp các câu lệnh miễn là điều kiện còn đúng.

Ví dụ: In giá trị của I, miễn là i nhỏ hơn 6:

i = 1 while i < 6: print(i) i += 1 

Lưu ý: nhớ tăng i, nếu không vòng lặp sẽ tiếp tục mãi mãi.

Vòng lặp while yêu cầu các biến liên quan phải sẵn sàng, trong ví dụ này, chúng ta cần xác định một biến chỉ mục, i , mà chúng ta khởi tạo là 1.

Câu lệnh break

Với câu lệnh break chúng ta có thể dừng vòng lặp ngay cả khi điều kiện while đúng:

Ví dụ: Thoát khỏi vòng lặp khi i lên 3:

i = 1 while i < 6: print(i) if i == 3: break i += 1 

Câu lệnh continue

Với câu lệnh continue , chúng ta có thể dừng lần lặp hiện tại và tiếp tục với lần lặp tiếp theo:

Ví dụ: Tiếp tục bước lặp tiếp theo nếu i là 3:

i = 0 while i < 6: i += 1 if i == 3: continue print(i) 

Câu lệnh else

Với câu lệnh else chúng ta có thể chạy một khối mã một lần khi điều kiện không còn đúng nữa:

Ví dụ: In nội dung khi điều kiện sai:

i = 1 while i < 6: print(i) i += 1 else: print("i is no longer less than 6") 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data