Hàm Lambda trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về hàm Lambda trong python. Hàm lambda là một hàm ẩn danh nhỏ.Hàm lambda có thể nhận bất kỳ số lượng đối số nào nhưng chỉ có thể có một biểu thức.

Cú pháp

lambda arguments : expression

Biểu thức được thực thi và kết quả được trả về:

Ví dụ: Thêm 10 vào đối số a và trả về kết quả:

x = lambda a : a + 10 print(x(5)) 

Hàm Lambda có thể nhận bất kỳ số lượng đối số nào:

Ví dụ: Nhân đối số a với đối số b và trả về kết quả:

x = lambda a, b : a * b print(x(5, 6)) 

Tại sao nên sử dụng hàm lambda

Sức mạnh của lambda được thể hiện rõ hơn khi bạn sử dụng chúng như một hàm ẩn danh bên trong một hàm khác.

Giả sử bạn có một định nghĩa hàm nhận vào một đối số và đối số đó sẽ được nhân với một số chưa xác định.

def myfunc(n): return lambda a : a * n mydoubler = myfunc(2) print(mydoubler(11)) 

Hoặc, sử dụng định nghĩa hàm tương tự để tạo một hàm luôn nhân ba số bạn gửi vào:

def myfunc(n): return lambda a : a * n mytripler = myfunc(3) print(mytripler(11)) 

Hoặc, sử dụng cùng một định nghĩa hàm để tạo cả hai hàm trong cùng một chương trình:

def myfunc(n): return lambda a : a * n mydoubler = myfunc(2) mytripler = myfunc(3) print(mydoubler(11)) print(mytripler(11)) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data