Datetime trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về Datetime trong python.

Python Dates

Ngày tháng trong Python không phải là một kiểu dữ liệu riêng, nhưng chúng ta có thể nhập một module có tên datetime để làm việc với ngày tháng làm đối tượng ngày tháng.

Ví dụ: Nhập mô-đun datetime và hiển thị ngày hiện tại:

import datetime x = datetime.datetime.now() print(x) 

Date output

Khi chúng ta thực thi đoạn mã từ ví dụ trên, kết quả sẽ là: 2023-09-13 09:42:19.138294

Ngày chứa năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây và micro giây.

Module datetime có nhiều phương thức để trả về thông tin về đối tượng date.

Dưới đây là một vài ví dụ, bạn sẽ tìm hiểu thêm về chúng ở phần sau của chương này:

Ví dụ: Trả về năm và tên ngày trong tuần:

import datetime x = datetime.datetime.now() print(x.year) print(x.strftime("%A")) 

Tạo đối tượng Date

Để tạo một ngày, chúng ta có thể sử dụng lớp datetime() (hàm tạo) của module datetime.

Lớp datetime() yêu cầu ba tham số để tạo ngày: năm, tháng, ngày.

Ví dụ: Tạo một đối tượng ngày:

import datetime x = datetime.datetime(2020, 5, 17) print(x) 

Lớp datetime() cũng lấy các tham số về thời gian và múi giờ (giờ, phút, giây, micro giây, tzone), nhưng chúng là tùy chọn và có giá trị mặc định là 0, ( None cho múi giờ).

Phương thức strftime()

Đối tượng datetime có một phương thức để định dạng các đối tượng ngày tháng thành các chuỗi có thể đọc được.

Phương thức này được gọi là  strftime() lấy một tham số, format, để chỉ định định dạng của chuỗi trả về:

Ví dụ: Hiển thị tên tháng:

import datetime x = datetime.datetime(2018, 6, 1) print(x.strftime("%B")) 

Một tài liệu tham khảo của tất cả các mã định dạng pháp lý:

Định dạngMô tảVí dụ
%aNgày trong tuần, phiên bản ngắnWed
%ANgày trong tuần, phiên bản đầy đủWednesday
%wNgày trong tuần là số 0-6, 0 là Chủ nhật3
%dNgày trong tháng 01-3131
%bTên tháng, phiên bản ngắnDec
%BTên tháng, phiên bản đầy đủDecember
%mTháng dưới dạng số 01-1212
%yNăm, phiên bản ngắn, không có thế kỷ18
%YNăm, phiên bản đầy đủ2018
%HGiờ 00-2317
%IGiờ 00-125
%psáng/chiềuPM
%MPhút 00-5941
%SThứ hai 00-598
%fMicro giây 000000-999999548513
%zbù UTC100
%ZMúi giờCST
%jSố ngày năm 001-366365
%USố tuần trong năm, Chủ Nhật là ngày đầu tuần, 00-5352
%WSố tuần trong năm, Thứ Hai là ngày đầu tiên trong tuần, 00-5352
%cPhiên bản địa phương của ngày và giờMon Dec 31 17:41:00 2018
%CThế kỷ20
%xPhiên bản địa phương của ngày12/31/2018
%XPhiên bản thời gian địa phương17:41:00
%%Một nhân vật%
%GISO 8601 năm2018
%uISO 8601 ngày thường (1-7)1
%VISO 8601 Số tuần (01-53)1

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data