User Input trong Python

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài này ta sẽ tìm hiểu về User Input trong python.

User Input

  • Python cho phép người dùng nhập liệu.
  • Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể yêu cầu người dùng nhập thông tin.
  • Phương thức này hơi khác một chút trong Python 3.6 so với Python 2.7.
  • Python 3.6 sử dụng phương thức input().
  • Python 2.7 sử dụng phương thức raw_input().

Ví dụ sau yêu cầu tên người dùng và khi bạn nhập tên người dùng, nó sẽ được in trên màn hình:

Python 3.6

username = input("Enter username:") print("Username is: " + username) 

Python 2.7

username = raw_input("Enter username:") print("Username is: " + username) 

Lưu ý: Python dừng thực thi khi nói đến hàm input() và tiếp tục khi người dùng đưa ra một số thông tin đầu vào.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data