Hàm LEAST trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Tiếp tục series về “Các hàm toán học trong MySQL”, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm LEAST trong MySQL.

Giới Thiệu

Trái ngược với hàm GREATEST, hàm LEAST trong MySQL được sử dụng để tìm ra giá trị nhỏ nhất từ một danh sách các giá trị mà bạn muốn so sánh. Tức là hàm LEAST sẽ tìm và so sánh các giá trị với nhau trong từng hàng ( nếu ta cung cấp nhiều cột) sau đó trả về giá trị nhỏ nhất.

Ví dụ, ta có bảng dữ liệu được đặt tên là compare như sau:

sample

Áp dụng hàm LEAST với 3 cột price1, price2 và price3 , ta có cú pháp như sau:

SELECT LEAST (price1,price2,price3) AS sosanh FROM compare;

Kết quả ta được:

hàm least trong mysql

Cú Pháp

Trong SQL, ta có cú pháp hàm LEAST như sau:

SELECT LEAST(value1,value2,value3...) as Alias_Name from Table_Name;

Trong đó :

value1,value2,value3…là giá trị truyền vào, có thể là cột hoặc là 1 giá trị đơn lẻ

Alias_name là tên cột mà bạn muốn đặt.

Ứng Dụng

Tương tụ như hàm MAX, MIN hay GREATEST, hàm LEAST trong MySQL là 1 hàm cơ bản, có thể áp dụng và sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vì là 1 hàm rất cơ bản nên ta có thể vận dụng và kết hợp nhiều hàm khác nhau để giải quyết những yêu cầu đòi hỏi độ phức tạp cao hơn.

Kết Luận

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm LEAST trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức trên vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data