Hàm GREATEST trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Tiếp tục series về “Các hàm toán học trong MySQL”, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm GREATEST trong MySQL.

Giới Thiệu

Trong MySQL, hàm GREATEST được sử dụng để tìm ra giá trị lớn nhất từ một danh sách các giá trị mà bạn muốn so sánh. Tức là hàm GREATEST sẽ tìm và so sánh các giá trị với nhau trong từng hàng ( nếu ta cung cấp nhiều cột) sau đó trả về giá trị lớn nhất.

Ví dụ, ta có bảng dữ liệu được đặt tên là compare như sau:

sample

áp dụng hàm GREATEST với 3 cột price1, price2 và price3 , ta có cú pháp như sau:

SELECT GREATEST(price1,price2,price3) AS sosanh FROM compare;

Kết quả ta được:

greatest result
Kết quả ta thu được những giá trị lớn nhất trong từng hàng của 3 cột.

Cú Pháp

Trong SQL, ta có cú pháp hàm GREATEST như sau:

SELECT GREATEST(value1,value2,value3...) as Alias_Name from Table_Name;

Trong đó :

value1,value2,value3…là giá trị truyền vào, có thể là cột hoặc là 1 giá trị đơn lẻ

Alias_name là tên cột mà bạn muốn đặt.

Ứng Dụng

Tương tụ như hàm MAX, hàm GREATEST trong MySQL là 1 hàm cơ bản, có thể áp dụng và sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vì là 1 hàm rất cơ bản nên ta có thể vận dụng và kết hợp nhiều hàm khác nhau để giải quyết những yêu cầu đòi hỏi độ phức tạp cao hơn.

Kết Luận

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm GREATEST trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức trên vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data