Hàm FLOOR trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Tiếp tục series về “Các hàm toán học trong MySQL”, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm FLOOR trong MySQL.

Giới Thiệu

Tương tự như hàm CEIL/CEILING, hàm FLOOR được sử dụng để làm tròn 1 giá trị. Nhưng khác với CEIL/CEILING, thay vì làm tròn lên, hàm FLOOR có chức năng làm tròn xuống. Tức là hàm FLOOR sẽ trả về giá trị được làm tròn nhỏ hơn hoặc bằng giá trị truyền vào.

Ví dụ, để làm tròn giá trị 36.75, ta có cú pháp sau :

SELECT FLOOR(36.75) as LamTron

Kết quả ta được:

Hàm FLOOR làm tròn 36.75 thành 36

Cú Pháp

Trong SQL, ta có cú pháp hàm FLOOR như sau:

SELECT FLOOR(a) as Alias_Name

Trong đó :

a là tham số truyền vào cần được làm tròn

Alias_name là tên cột mà bạn muốn đặt.

Ứng Dụng

Hàm FLOOR trong MySQL là 1 hàm cơ bản, có thể áp dụng và sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vì là 1 hàm rất cơ bản nên ta có thể vận dụng và kết hợp nhiều hàm khác nhau để giải quyết những yêu cầu đòi hỏi độ phức tạp cao hơn.

Kết Luận

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm FLOOR trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức trên vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data