Hàm DAX COUNTX

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX COUNTX

Mô tả

Đếm số hàng chứa một số hoặc một biểu thức có giá trị là một số khi đánh giá một biểu thức trên một bảng.

Cú pháp

COUNTX (<table>, <expression>)

Tham số

  • table: Bảng chứa các hàng cần đếm.
  • expression: Một biểu thức trả về số bạn muốn đếm.

Kết quả trả về

Trả về một số nguyên.

Bàn luận

Hàm COUNTX chỉ đếm các giá trị số hoặc ngày. Các tham số là giá trị logic hoặc văn bản không thể dịch sang số sẽ không được tính.

Nếu hàm không tìm thấy hàng nào để đếm thì hàm sẽ trả về giá trị trống. Khi có hàng nhưng không có hàng nào đáp ứng tiêu chí đã chỉ định thì hàm trả về 0.

Ví dụ

= COUNTX (RELATEDTABLE (East_Sales), IF ([Product] = East_Sales[Product],1,0)) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data