Hàm DAX CROSSJOIN

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX CROSSJOIN

Mô tả

Trả về một bảng chứa tích Descartes của tất cả các hàng từ tất cả các bảng trong tham số. Các cột trong bảng mới đều là các cột trong tất cả các bảng tham số.

Cú pháp

CROSSJOIN (<table1>, <table2>, [<table3>] …)

Tham số

  • table1: Bảng hoặc biểu thức DAX trả về một bảng.
  • table2: Bảng hoặc biểu thức DAX trả về một bảng.
  • table3: Không bắt buộc. Bảng hoặc biểu thức DAX trả về một bảng.

Kết quả trả về

Trả về một bảng chứa tích Descartes của tất cả các hàng từ tất cả các bảng trong tham số. Các cột trong bảng mới đều là các cột trong tất cả các bảng tham số.

Bàn luận

  • Tên cột từ các tham số bảng phải khác nhau trong tất cả các bảng nếu không sẽ trả về lỗi.
  • Tổng số hàng trong bảng kết quả là tích của số hàng từ tất cả các bảng trong tham số.
  • Tổng số cột trong bảng kết quả là tổng số cột của tất cả các bảng trong tham số.

Ví dụ: nếu bảng1 có r1 hàng và c1 cột, bảng2 có r2 hàng và c2 cột, và bảng3 có r3 hàng và c3 cột, thì bảng kết quả sẽ có:

r1 × r2 × r3 hàng và cột c1 + c2 + c3

Ví dụ

 = CROSSJOIN (Salesperson,Products)

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data