Hàm DAX COUNTBROWS

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX COUNTBROWS

Mô tả

Đếm số hàng trong bảng đã chỉ định hoặc trong bảng được xác định bởi một biểu thức.

Cú pháp

 COUNTROWS (<table>)

Tham số

  • table: Tên của bảng chứa các hàng cần đếm hoặc biểu thức trả về bảng.

Kết quả trả về

Trả về một số nguyên.

Bàn luận

Hàm này có thể được sử dụng để đếm số hàng trong bảng cơ sở, nhưng thường được sử dụng để đếm số hàng do lọc bảng hoặc áp dụng ngữ cảnh cho bảng.

Ví dụ

= COUNTROWS (CALENDAR (DATE (2016,8,1), DATE (2016,10,31))) returns 92. = COUNTROWS (Results) returns 34094. = COUNTROWS (Events) returns 995. 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data