Hàm DAX COUNTBLANK

Bởi Trần Xuân Phát
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX COUNTBLANK

Mô tả

Đếm số ô trống trong một cột.

Cú pháp

COUNTBLANK (<column>)

Tham số

  • column: Cột chứa các ô trống cần đếm.

Kết quả trả về

Một số nguyên. Nếu không có hàng trống, giá trị trống sẽ được trả về.

Ví dụ

= COUNTBLANK(Results[Medal])

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data