Hàm DAX COUNTAX

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX COUNTAX

Mô tả

Đếm các kết quả không trống khi đánh giá kết quả của một biểu thức trên một bảng. Nghĩa là, nó hoạt động giống như hàm COUNTA, tuy nhiên, nó được dùng để lặp qua các hàng trong bảng và đếm các hàng trong đó các biểu thức đã chỉ định dẫn đến kết quả không trống.

Cú pháp

COUNTAX (<table>, <expression>)

Tham số

  • table: Bảng chứa các hàng mà biểu thức sẽ được đánh giá.
  • expression: Biểu thức được đánh giá cho mỗi hàng của bảng.

Kết quả trả về

Một số nguyên.

Bàn luận

Hàm COUNTAX đếm các ô chứa bất kỳ loại thông tin nào, bao gồm các biểu thức khác. Ví dụ: nếu cột chứa một biểu thức đánh giá thành một chuỗi trống thì hàm COUNTAX sẽ coi kết quả đó là không trống. Thông thường, hàm COUNTAX không đếm các ô trống nhưng trong trường hợp này ô chứa công thức nên được tính.

Bất cứ khi nào hàm không tìm thấy hàng nào để tổng hợp, hàm sẽ trả về một khoảng trống. Tuy nhiên, nếu có hàng nhưng không có hàng nào đáp ứng tiêu chí đã chỉ định thì hàm trả về 0.

Ví dụ

Medal Count Summer Sports:= COUNTAX ( FILTER (Results, Results[Season] = "Summer"), Results[Medal] ) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data