Hàm DAX COUNTA

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX COUNTA

Mô tả

Đếm số ô trong một cột không trống. Nó không chỉ đếm các hàng chứa giá trị số mà còn đếm các hàng chứa giá trị không trống, bao gồm văn bản, ngày tháng và giá trị logic.

Cú pháp

COUNTA (<column>)

Tham số

  • column: Cột chứa các giá trị cần đếm.

Kết quả trả về

Trả về một số nguyên.

Bàn luận

Khi hàm không tìm thấy hàng nào để đếm, hàm sẽ trả về giá trị trống. Khi có hàng nhưng không có hàng nào đáp ứng tiêu chí đã chỉ định thì hàm trả về 0.

Ví dụ

 = COUNTA (ProductInventory[UsageDate])

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data