Hàm DAX COUNT

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX COUNT

Mô tả

Đếm số ô trong một cột có chứa số.

Cú pháp

COUNT (<column>)

Tham số

  • column: Cột chứa các số cần đếm.

Kết quả trả về

Trả về một số nguyên.

Bàn luận

Bạn có thể sử dụng các cột chứa bất kỳ loại dữ liệu nào nhưng chỉ tính số. Hàm COUNT đếm các hàng chứa các loại giá trị sau:

  • Con số
  • ngày

Nếu hàng chứa văn bản không thể dịch thành số thì hàng đó không được tính. Khi hàm không tìm thấy hàng nào để đếm, nó sẽ trả về một giá trị trống. Khi có hàng nhưng không có hàng nào đáp ứng tiêu chí đã chỉ định thì hàm trả về 0.

Ví dụ

= COUNT (ProductInventory[UnitsBalance])

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data