Hàm DAX AVERAGEX

Bởi Trần Xuân Phát
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX AVERAGEX

Mô tả

Tính giá trị trung bình (trung bình số học) của một tập hợp các biểu thức được đánh giá trên một bảng.

Cú pháp

AVERAGEX (<table>, <expression>)

Tham số

  • table: Tên của bảng hoặc biểu thức chỉ định bảng mà việc tổng hợp có thể được thực hiện trên đó.
  • expression: Một biểu thức có kết quả vô hướng sẽ được đánh giá cho mỗi hàng của bảng trong đối số đầu tiên.

Kết quả trả về

Một số thập phân.

Bàn luận

Hàm AVERAGEX cho phép bạn đánh giá các biểu thức cho mỗi hàng của bảng, sau đó lấy tập hợp các giá trị kết quả và tính giá trị trung bình số học của nó. Do đó, hàm lấy một bảng làm đối số đầu tiên và một biểu thức làm đối số thứ hai.

Trong tất cả các khía cạnh khác, AVERAGEX tuân theo các quy tắc tương tự như AVERAGE. Bạn không thể bao gồm các ô không phải là số hoặc ô rỗng.

Ví dụ

= AVERAGEX (East_Sales,East_Sales[Unit Price]*East_Sales[No. of Units]) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data