Hàm DAX AVERAGEA

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX AVERAGEA

Mô tả

Trả về giá trị trung bình (trung bình số học) của các giá trị trong một cột. Xử lý văn bản và các giá trị không phải số.

Cú pháp

AVERAGEA (<column>)

Tham số

  • column: Cột chứa các số mà bạn muốn lấy giá trị trung bình.

Kết quả trả về

Trả về một số thập phân.

Chú ý

Hàm AVERAGEA lấy một cột và tính trung bình các số trong đó và xử lý các kiểu dữ liệu không phải số theo các quy tắc sau –

  • Các giá trị được đánh giá là TRUE được tính là 1.
  • Các giá trị đánh giá là FALSE được tính là 0 (không).
  • Các giá trị chứa văn bản không phải số sẽ được tính là 0 (không).
  • Văn bản trống (“”) được tính là 0 (không).

Ví dụ

= AVERAGEA (East_Sales[Sales Amount])

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data