Hàm DAX AVERAGE

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX AVERAGE

Mô tả

Trả về giá trị trung bình (trung bình số học) của tất cả các số trong một cột.

Cú pháp

 AVERAGE (<column>)

Tham số

  • column: Cột chứa các số mà bạn muốn lấy giá trị trung bình.

Kết quả trả về

Trả về một số thập phân biểu thị giá trị trung bình số học của các số trong cột.

Chú ý

  • Nếu cột chứa các giá trị logic hoặc ô trống thì các giá trị đó sẽ bị bỏ qua và các hàng không được tính.
  • Các ô có giá trị 0 được bao gồm và các hàng được tính cho số chia.
  • Bất cứ khi nào không có hàng nào để tổng hợp, hàm sẽ trả về một khoảng trống. Tuy nhiên, nếu có hàng nhưng không có hàng nào đáp ứng tiêu chí đã chỉ định thì hàm trả về 0.

Ví dụ

= AVERAGE (Sales[Sales Amount])

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data