Hàm DAX ADDCOUMNS

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm ADDCOLUMNS

Mô tả

Thêm các cột được tính toán vào bảng hoặc biểu thức bảng đã cho.

Cú pháp

ADDCOLUMNS (<table>, <name>, <expression>, [<name>, <expression>] …)

Tham số

  • table: Bảng hoặc biểu thức DAX trả về một bảng.
  • name: Tên được đặt cho cột, được đặt trong dấu ngoặc kép.
  • expression: Biểu thức DAX trả về biểu thức vô hướng, được đánh giá cho mỗi hàng của bảng.

Kết quả trả về

Một bảng có tất cả các cột ban đầu và những cột được thêm vào.

Ví dụ

= ADDCOLUMNS ( Products,"East_Sales", SUMX (RELATEDTABLE(East_Sales), IF([Product] = East_Sales[Product], East_Sales[Sales Amount],0) ) ) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data