Hàm ACOS trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Bài viết này, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm toán học ACOS trong MySQL, tính năng và cách sử dụng của hàm.

Giới Thiệu

Trong MySQL, hàm ACOS được dùng để tính toán cosseno (cosine) đảo ngược (arccosine) của một giá trị. Hàm này trả về góc (tính bằng radian) mà cosseno của nó là giá trị đã cho.

Ví dụ: cho giá trị cosine cần tìm arccosine là 0.5, ta có:

ACOS 0,5

Cú Pháp

Cú pháp của hàm ACOS trong MySQL như sau:

SELECT ACOS(number)

Ở đây, number là giá trị cosine cần tính toán thành arccosine. Kết quả của hàm ACOS sẽ là 1 giá trị được tính theo đơn vị radian. Nếu bạn muốn kết quả sẽ là 1 giá trị theo đơn vị độ, ta có cú pháp như sau:

SELECT ACOS(number) * 180 / PI();

Kết quả của hàm trên sẽ là 1 giá trị được tính theo độ.

Ví dụ, với number = 0.5, ta thu được kết quả là 1 góc 60 độ.

acos 0,5 kết quả độ

Ứng Dụng

Hàm ACOS trong MySQL có nhiều ứng dụng trong thực tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực như địa lý, hình học, đồ họa, đặc biệt trong phân tích dữ liệu, hàm ACOS được sử dụng để các chỉ số liên quan đến tương quan giữa các biến. Khi xây dựng mô hình dự đoán hoặc thống kê, ta có thể sử dụng hàm ACOS để tính toán các giá trị tương quan và đánh giá mối quan hệ giữa các biến.

Tuy nhiên đó chỉ là 1 số ứng dụng thông thường, ngoài ra còn tuỳ vào yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể, ta có thể sử dụng hàm ACOS 1 cách linh động và kết hợp nhiều loại hàm với nhau để giải quyết những nhu cầu phức tạp hơn.

Tổng Kết

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm ACOS trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data