Hàm DATE_FORMAT trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Trong bài viết này SmartData sẽ giới thiệu Hàm DATE_FORMAT trong MySQL, hãy cùng tìm hiểu xem hàm DATE_FORMAT có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào nhé.

Hàm DATE_FORMAT

Tác dụng

Hàm DATE_FORMAT định dạng một ngày như được chỉ định bởi mặt nạ định dạng.

Cú pháp

Cú pháp của hàm DATE_FORMAT trong MySQL là:

DATE_FORMAT( date, format_mask )

Giải thích:

date: Ngày để định dang

format_mask: Các định dạng để áp dụng cho ngày.

Sau đây là danh sách các tùy chọn cho tham số format_mask

Giá trịMô tả
%aViết tắt tên ngày trong tuần (Sun – Sat)
%bViết tắt tên tháng (Jan đến Dec)
%cTháng dưới dạng giá trị số (0 đến 12)
%DNgày trong tháng dưới dạng giá trị số, theo sau là hậu tố (1st, 2nd, 3rd, …)
%dNgày trong tháng dưới dạng giá trị số (01 đến 31)
%eNgày trong tháng dưới dạng giá trị số (1 đến 31)
%fGiây (000000 đến 999999)
%HHour (00 đến 23)
%h hoặc %lGiờ (00 đến 12)
%iPhút (00 đến 59)
%jNgày trong năm (001 đến 366)
%kGiờ (00 đến 23)
%lGiờ (1 đến 12)
%MTên tháng đầy đủ (January đến December)
%mTên tháng dưới dạng giá trị số (00 đến 12)
%pAM hoặc PM
%rThời gian ở định dạng 12 giờ AM hoặc PM (hh: mm: ss AM / PM)
%SGiây (00 đến 59)
%sGiây (00 đến 59)
%TThời gian ở định dạng 24 giờ (hh: mm: ss)
%UTuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần (00 đến 53)
%uTuần mà thứ Hai là ngày đầu tuần (00 đến 53)
%VTuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần (01 đến 53)
%vTuần mà thứ Hai là ngày đầu tuần (01 đến 53)
%WTên ngày trong tuần đầy đủ (Sunday đến Saturday)
%wNgày trong tuần trong đó Chủ nhật = 0 và Thứ bảy = 6
%XNăm trong tuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần
%xNăm trong tuần, thứ Hai là ngày đầu tuần
%YNăm dưới dạng giá trị số, 4 chữ số
%yNăm dưới dạng giá trị số, 2 chữ số

Ví dụ

VD1:

SQL> SELECT DATE_FORMAT('2023-03-28', '%Y');

Kết quả: ‘2023’

 VD2:

SQL > SELECT DATE_FORMAT('2023-03-28', '%M %d, %Y');

Kết quả: ‘March 28, 2023’

 VD3:

SQL > SELECT DATE_FORMAT('2023-03-28', '%M %e %Y');

Kết quả: ‘March 28 2023’

 VD4:

SQL > SELECT DATE_FORMAT('2023-03-28', '%W, %M %e, %Y');

Kết quả: ‘Tuesday, March 28, 2023”

 VD5:

SQL > SELECT DATE_FORMAT('2023-03-28', '%W');

Kết quả: ‘Tuesday’

Kết luận

Hàm DATE_FORMAT giúp ích rất nhiều trong các trường hợp muốn định dạng dữ liệu mong muốn đầu ra của các trường dữ liệu kiểu thời gian.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data