Hàm ABS trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Bài viết này, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm ABS trong MySQL, tính năng và cách sử dụng của hàm trong thao tác xử lý dữ liệu.

Giới Thiệu

Hàm ABS là một hàm toán học cơ bản dùng để lấy giá trị tuyệt đối (giá trị dương) của một số bất kỳ.

Cú Pháp

Hàm ABS trong MySQL có cú pháp như sau:

ABS(x);

trong đó x là giá trị số mà chúng ta muốn lấy giá trị tuyệt đối

Cách sử dụng hàm ABS

1.Lấy giá trị tuyệt đối 1 cột trong bảng.

Để lấy giá trị tuyệt đối của 1 cột trong bảng ta làm như sau:

SELECT ABS(column_name) as `ABS Result` FROM table_name; 

Kết quả của câu lệnh sẽ là 1 cột mới có tên là `ABS Result` chứa các giá trị tuyệt đối tương ứng.

2. Lấy giá trị tuyệt đối của 1 số cụ thể.

Để lấy giá trị tuyệt đối của 1 số cụ thể ta sử dụng cú pháp sau:

SELECT ABS(number); 

Ví dụ ta cho number là -10, ta sẽ có cú pháp như sau:

SELECT ABS(-10) as 'ABS Result'

Kết quả ta thu được sẽ là:

kết quả abs(-99)

Tổng Kết

Hàm ABS trong MySQL là 1 công cụ hữu ích trong việc truy vấn và xử lý dữ liệu, tuỳ vào mục đích sử dụng mà có thể sử dụng linh động và kết hợp các hàm khác để xử lý những yêu cầu phức tạp trong thực tế.

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm ABS trong MySQL, hi vọng các bạn có thể áp dụng kiến thức này vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data