Ứng dụng của biểu đồ Pie Chart trong Phân tích dữ liệu

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Biểu đồ Pie Chart trong phân tích dữ liệu

Trong phân tích dữ liệu, việc hiểu rõ về các loại biểu đồ là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại biểu đồ rất phổ biến – biểu đồ tròn (Pie Chart)

Pie Chart là gì?

Pie Chart là một trong các loại biểu đồ phổ biển nhất trong phân tích dữ liệu. Pie Chart có dạng hình tròn để trình bày tỷ lệ của từng phần trên một tổng số. Mỗi phần được biểu diễn bằng một màu sắc riêng biệt và tỷ lệ của nó được biểu diễn bằng góc.

Pie Chart trong phân tích dữ liệu
Biểu đồ Pie Chart

Công dụng của Pie Chart

Pie chart có rất nhiều công dụng, ví dụ như:

  1. Trực quan hóa dữ liệu: Pie chart cho phép trực quan hóa dữ liệu về tỷ lệ phần trăm của từng thành phần trong một tổng số, giúp người xem nhanh chóng hiểu được tổng quan về dữ liệu.
  2. So sánh tỷ lệ: Pie chart cho phép so sánh tỷ lệ phần trăm giữa các thành phần trong một tập hợp dữ liệu, giúp người xem đánh giá sự tương đồng hoặc khác biệt giữa các thành phần.

Một số trường hợp sử dụng Pie Chart

  • Trình bày tỷ lệ phần trăm: Pie chart thường được sử dụng để trình bày tỷ lệ phần trăm của từng thành phần trong một tổng số. Ví dụ, trình bày tỷ lệ phần trăm của từng loại sản phẩm trong tổng số sản phẩm bán ra.
  • So sánh tỷ lệ: Pie chart cũng có thể được sử dụng để so sánh tỷ lệ của các thành phần trong một tổng số. Ví dụ, so sánh tỷ lệ của từng nhóm khách hàng trong tổng số khách hàng.
  • Trình bày các chi phí: Pie chart có thể được sử dụng để trình bày các chi phí của một dự án hoặc doanh nghiệp. Ví dụ, trình bày các chi phí cho một dự án đầu tư.
  • Trình bày tỷ lệ phân bố: Pie chart cũng có thể được sử dụng để trình bày tỷ lệ phân bố của các thành phần trong một tổng

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data