Union trong SQL: Tìm hiểu về kỹ thuật kết hợp dữ liệu

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
UNION TRONG SQL

Union trong mysql cho phép bạn gộp hai hoặc nhiều truy vấn SELECT trong một truy vấn duy nhất. Kết quả sẽ là tập hợp tất cả dòng dữ liệu từ tất cả các truy vấn được chọn.

Cú pháp

SELECT column1, column2 FROM table1 UNION SELECT column1, column2 FROM table2;

Cách sử dụng Union:

  1. Tạo các truy vấn SELECT cần gộp.
  2. Thêm từ khóa “UNION” giữa các truy vấn.
  3. Thực thi truy vấn.

Lưu ý khi sử dụng union số cột được truy vấn trong 2 bảng điều kiện cần phải giống nhau về mặt số lượng

Ví dụ sử dụng union trong mysql

Chúng ta có hai bảng orders_vn và orders_tq trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Bảng orders_vn chứa thông tin về đơn hàng của khách hàng ở Việt Nam, trong khi bảng orders_tq chứa thông tin về đơn hàng của khách hàng ở Trung Quốc. Chúng ta muốn lấy tất cả thông tin về đơn hàng ở cả Việt Nam và Trung Quốc.

Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng union như sau:

SELECT order_id, customer_name, order_date FROM orders_vn UNION SELECT order_id, customer_name, order_date FROM orders_tq
Kết quả sẽ là tập hợp tất cả các dòng dữ liệu từ cả hai bảng orders_vnorder_tq.

Tạm kết

Như vậy SmartData đã cùng các bạn đi qua 3 ví dụ khá quen thuộc khi sử dụng cùng với UNION trong sql. Hi vọng bài viết này phần nào mang lại lợi tích cho các bạn trong công việc.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data