Truy cập và thay đổi giá trị mảng trong Numpy

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Numpy là một thư viện toán học phổ biến và mạnh mẽ của Python. Nó cung cấp một đối tượng mảng N-chiều hiệu suất cao và các công cụ để làm việc với các mảng này.

Truy cập phần tử theo chỉ số

Để truy cập một phần tử trong mảng, bạn có thể sử dụng chỉ số. Chỉ số bắt đầu từ 0.

Ví dụ, để truy cập phần tử đầu tiên trong một mảng 1 chiều, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) # Truy cập phần tử đầu tiên print(arr[0])

Đầu ra:

1

Để truy cập một phần tử trong một mảng đa chiều, bạn có thể sử dụng nhiều chỉ số. Chỉ số bắt đầu từ 0 theo chiều thứ tự của mảng.

Ví dụ, để truy cập phần tử đầu tiên trong hàng thứ hai của một mảng 2 chiều, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) # Truy cập phần tử đầu tiên trong hàng thứ hai print(arr[1][0])

Đầu ra:

4

Slicing mảng nhiều chiều

Slicing là một cách để truy cập một phần của mảng. Để slicing một mảng, bạn sử dụng dấu ngoặc vuông [] và các chỉ số.

Ví dụ, để slicing một mảng 1 chiều để lấy phần tử đầu tiên và phần tử thứ hai, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) # Slicing mảng print(arr[:2])

Đầu ra:

[1 2]

Để slicing một mảng 2 chiều để lấy hàng đầu tiên, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) # Slicing mảng print(arr[:1])

Đầu ra:

[[1 2 3]]

Thay đổi giá trị phần tử trong mảng

Để thay đổi giá trị một phần tử trong mảng, bạn có thể sử dụng chỉ số và giá trị mới.

Ví dụ, để thay đổi giá trị phần tử đầu tiên trong một mảng 1 chiều thành 10, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) # Thay đổi giá trị phần tử đầu tiên arr[0] = 10 # In ra mảng print(arr)

Đầu ra:

[10 2 3 4 5]

Để thay đổi giá trị một phần tử trong một mảng đa chiều, bạn có thể sử dụng nhiều chỉ số và giá trị mới.

Ví dụ, để thay đổi giá trị phần tử đầu tiên trong hàng thứ hai của một mảng 2 chiều thành 10, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) # Thay đổi giá trị phần tử đầu tiên trong hàng thứ hai arr[1][0] = 10 # In ra mảng print(arr)

Đầu ra:

[[1 2 3] [10 5 6]]

Kết luận

Truy cập và thay đổi giá trị mảng là những thao tác cơ bản khi làm việc với mảng trong

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data