Tạo mảng trong Numpy

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Numpy là một thư viện toán học phổ biến và mạnh mẽ của Python. Nó cung cấp một đối tượng mảng N-chiều hiệu suất cao và các công cụ để làm việc với các mảng này.

Cách tạo mảng 1 chiều

Để tạo một mảng 1 chiều, bạn có thể sử dụng hàm np.array(). Hàm này có thể được sử dụng để khởi tạo một mảng từ một danh sách các giá trị dữ liệu.

Ví dụ, để tạo một mảng 1 chiều có kích thước 5, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) # In ra mảng print(arr) 

Đầu ra:

[1 2 3 4 5]

Bạn cũng có thể sử dụng hàm np.arange() để tạo một mảng 1 chiều với các giá trị tăng dần.

Ví dụ, để tạo một mảng 1 chiều có kích thước 10 với các giá trị tăng dần từ 0 đến 9, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.arange(10) # In ra mảng print(arr) 

Đầu ra:

[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]

Tạo mảng đa chiều

Để tạo một mảng đa chiều, bạn có thể sử dụng hàm np.array() để khởi tạo một mảng từ một danh sách các danh sách các giá trị dữ liệu.

Ví dụ, để tạo một mảng 2 chiều có kích thước 3×3, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]) # In ra mảng print(arr) 

Đầu ra:

[[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]] 

Bạn cũng có thể sử dụng hàm np.meshgrid() để tạo một mảng 2 chiều từ hai mảng 1 chiều.

Ví dụ, để tạo một mảng 2 chiều có kích thước 10×10, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Tạo hai mảng 1 chiều x = np.arange(10) y = np.arange(10) # Tạo mảng 2 chiều arr = np.meshgrid(x, y) # In ra mảng print(arr) 

Đầu ra:

[[0 0] [0 1] ... [9 8] [9 9]] 

Sử dụng hàm zeros, ones, empty

Numpy cung cấp một số hàm tiện ích để tạo các mảng với các giá trị mặc định.

  • Hàm zeros()`: Tạo một mảng với các giá trị bằng 0.
  • Hàm ones()`: Tạo một mảng với các giá trị bằng 1.
  • Hàm empty()`: Tạo một mảng với các giá trị không xác định.

Ví dụ, để tạo một mảng 1 chiều có kích thước 10 với các giá trị bằng 0, bạn có thể sử dụng mã sau:

import numpy as np # Khởi tạo mảng arr = np.zeros(10) # In ra mảng print(arr) 

Đầu ra:

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

Kết luận

Numpy cung cấp nhiều cách khác nhau để tạo mảng. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng hàm phù hợp để tạo mảng có kích thước, kiểu dữ liệu và giá trị mong muốn

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data