Hàm SQRT trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Tiếp tục series về “Các hàm toán học trong MySQL”, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm SQRT trong MySQL.

Giới Thiệu

Hàm SQRT được sử dụng để lấy căn bậc 2 của 1 tham số được truyền vào.

Ví dụ, để lấy căn bặc 2 của 64, ta có cú pháp như sau:

SELECT SQRT(64) AS Result;

Kết quả ta được:

hàm sqrt trong mysql
Kết quả trả về căn bậc 2 của 64 là 8

Cú Pháp

Trong SQL, ta có cú pháp hàm SQRT như sau:

SELECT SQRT(a)

Trong đó, a là giá trị cần lấy căn bậc 2

Tổng Kết

Hàm SQRT là 1 hàm toán học căn bản có thể ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống. Vì là 1 hàm rất căn bản nên ta có thể sử dụng kết hợp với nhiều hàm khác nhau để đáp ứng được các nhu cầu phức tạp hơn.

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm SQRT trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức trên vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data