Hàm RAND trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Tiếp tục series về “Các hàm toán học trong MySQL”, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm RAND trong MySQL.

Giới Thiệu

Trong MySQL, hàm RAND được sử dụng để lấy giá trị ngẫu nhiên từ 0-1 sau mỗi lần thực thi. Ví dụ:

SELECT RAND() as Result;

Kết quả ta được:

rand1

Chạy thêm 1 lần nữa, ta được 1 kết quả khác:

rand2

Cú Pháp

Trong SQL, ta có cú pháp hàm POW/POWER như sau:

SELECT RAND();

Trong trường hợp ta muốn giá trị trả về là một số nguyên, ta sử dụng kết hợp hàm FLOOR hoặc CEIL/CEILING, ví dụ ta muốn lấy ngẫu nhiên giá trị từ 0-100, ta nhân rand với 100 và dùng hàm kết hợp để làm tròn ,ta có cú pháp như sau:

SELECT FLOOR(RAND()*100);

Chạy cú pháp 2 lần ta thu được 2 kết quả khác nhau:

kết quả lần 1
Lần 1: Hàm trả về giá trị 57.
Lần 2: Hàm trả về giá trị 93.

Kết Luận

Hàm RAND là 1 hàm cơ bản, được sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vì là 1 hàm rất cơ bản nên ta có thể vận dụng và kết hợp nhiều hàm khác nhau để giải quyết những yêu cầu đòi hỏi độ phức tạp cao hơn.

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm RAND trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức trên vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data