Hàm DAX SUMMARIZE

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX SUMMARIZE

Nếu bạn lười đọc thì xem video nhé

Cách sử dụng hàm SUMMARIZE trong DAX

Mô tả

Trả về bảng tóm tắt về tổng số được yêu cầu trên một tập hợp các nhóm.

Cú pháp

SUMMARIZE (<table>, <groupBy_columnName>, [<groupBy_columnName>] …, [<name>, <expression>] …) 

Tham số

  • table: Bất kỳ biểu thức DAX nào trả về một bảng dữ liệu.
  • groupBy_columnName: Tên đủ điều kiện của một cột hiện có sẽ được sử dụng để tạo các nhóm tóm tắt dựa trên các giá trị được tìm thấy trong đó. Tham số này không thể là một biểu thức.
  • name: Tên được đặt cho cột tổng hoặc cột tóm tắt, được đặt trong dấu ngoặc kép.
  • expression: Bất kỳ biểu thức DAX nào trả về một giá trị vô hướng duy nhất, trong đó biểu thức sẽ được đánh giá nhiều lần (cho mỗi hàng/ngữ cảnh).

Kết quả trả về

Một bảng có các cột được chọn cho tham số groupBy_columnName và các cột tóm tắt được thiết kế theo tham số tên.

Bàn luận

  • Mỗi cột mà bạn xác định tên phải có biểu thức tương ứng. Nếu không, một lỗi sẽ được trả về. Tham số đầu tiên, ‘name’ xác định tên của cột trong kết quả. Tham số thứ hai, ‘biểu thức’ xác định phép tính được thực hiện để thu được giá trị cho mỗi hàng trong cột đó.
  • groupBy_columnName phải ở trong bảng hoặc trong bảng có liên quan với bảng.
  • Mỗi tên phải được đặt trong dấu ngoặc kép.
  • Hàm nhóm một tập hợp các hàng đã chọn thành một tập hợp các hàng tóm tắt theo giá trị của một hoặc nhiều cột groupBy_columnName. Một hàng được trả về cho mỗi nhóm.

Ví dụ

= SUMMARIZE ( SalesTarget,SalesTarget[SalesTarget],"MaxTarget",MAX (SalesTarget[SalesTarget])) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data