Hàm DAX SUMMARIZE với Tùy chọn

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX SUMMARIZE với Tùy chọn

Mô tả

Đọc hàm DAX SUMMARIZE trước khi đọc biến thể này.

Bạn có các tùy chọn nâng cao sau mà bạn có thể sử dụng trong hàm SUMMARIZE–

 • hàm ROLLUP
 • Hàm ROLLUPGROUP
 • hàm ISSUBTOTAL

Khi bạn sử dụng các hàm này trong hàm SUMMARIZE, bạn sẽ nhận được các kết quả khác nhau.

Nếu bạn sử dụng hàm ROLLUP hoặc hàm ROLLUPGROUP thì hoạt động của hàm SUMMARIZE sẽ được sửa đổi bằng cách thêm các hàng cuộn lên vào kết quả trên các cột groupBy_columnName.

Nếu sử dụng hàm ROLLUPGROUP trong hàm ROLLUP, bạn có thể ngăn tổng phụ một phần trong các hàng cuộn lên.

Nếu bạn sử dụng hàm ISSUBTOTAL trong phần biểu thức của hàm SUMMARIZE, bạn sẽ tạo một cột khác có các giá trị logic được trả về bởi ISSUBTOTAL trong bảng kết quả. Giá trị sẽ là TRUE nếu hàng chứa các giá trị tổng phụ cho cột được cung cấp dưới dạng tham số cho hàm ISSUBTOTAL. SAI, ngược lại.

Cú pháp

SUMMARIZE (<table>, <groupBy_columnName>, [<groupBy_columnName>] …, [ROLLUP (<groupBy_columnName>, [<groupBy_columnName> …])], [<name>, <expression>] …) 
SUMMARIZE (<table>, <groupBy_columnName>, [<groupBy_columnName>] …, [ROLLUPGROUP (<groupBy_columnName>, [<groupBy_columnName> …])], [<name>, <expression>] …) 
SUMMARIZE (<table>, <groupBy_columnName>, [<groupBy_columnName>] …, [ROLLUP (ROLLUPGROUP (<groupBy_columnName>, [<groupBy_columnName>] …))], [<name>, <expression>] …) 
SUMMARIZE (<table>, <groupBy_columnName>, [<groupBy_columnName>] …, [ROLLUP (<groupBy_columnName>, [<groupBy_columnName> …])], [<name>, {<expression> | ISSUBTOTAL (<columnName>)}] …) 

Tham số

 • Hàm ROLLUP / ROLLUPGROUP
  • groupBy_columnName: Tên đủ điều kiện của một cột hiện có sẽ được sử dụng để tạo các nhóm tóm tắt dựa trên các giá trị được tìm thấy trong đó. Tham số này không thể là một biểu thức.
 • Hàm ISSUBTOTAL
  • columnName: Tên của bất kỳ cột nào trong bảng của hàm TÓM TẮT hoặc bất kỳ cột nào trong bảng có liên quan với bảng.

Kết quả trả về

Một bảng có các cột được chọn cho tham số groupBy_columnName và các cột tóm tắt được thiết kế theo tham số tên, đồng thời, các hàng cuộn lên thành cột groupBy_columnName. Tổng phụ không được hiển thị nếu ROLLUPGROUP được sử dụng trong ROLLUP.

Nếu hàm SUBTOTAL được sử dụng –

Một cột bổ sung, với TRUE nếu hàng chứa giá trị tổng phụ cho cột được cung cấp dưới dạng tham số, với FALSE, nếu không.

Bàn luận

Các cột được đề cập trong hàm ROLLUP không thể được tham chiếu dưới dạng tham số groupBy_columnName của hàm SUMMARIZE.

Hàm ROLLUP chỉ có thể được sử dụng làm tham số cho hàm SUMMARIZE và không được sử dụng ở nơi nào khác.

Hàm ROLLUPGROUP chỉ có thể được sử dụng làm tham số cho phần sau và không dùng ở nơi nào khác.

 • hàm SUMMARIZE
 • hàm ROLLUP

Hàm ISSUBTOTAL chỉ có thể được sử dụng trong phần biểu thức của hàm SUMMARIZE.

ISSUBTOTAL phải được bắt đầu bằng cột tên phù hợp

Ví dụ:

Ví dụ – ROLLUP

= SUMMARIZE ( SalesTarget, ROLLUP (SalesTarget[SalespersonID]), SalesTarget[SalesTarget],"MaxTarget",MAX (SalesTarget[SalesTarget]) ) 

Ví dụ – ROLLUP với ROLLUPGROUP

= SUMMARIZE ( SalesTarget,ROLLUP (ROLLUPGROUP (SalesTarget[SalespersonID])), SalesTarget[SalesTarget],"MaxTarget",MAX(SalesTarget[SalesTarget]) ) 

Ví dụ – ISSUBTOTAL

= SUMMARIZE ( SalesTarget,ROLLUP (ROLLUPGROUP (SalesTarget[SalespersonID])), SalesTarget[SalesTarget],"MaxTarget",MAX (SalesTarget[SalesTarget]), "IsSubTotalSalesTarget", ISSUBTOTAL (SalesTarget[SalesTarget]) ) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data