Hàm DAX SELECTCOLUMNS

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX SELECTCOLUMNS

Mô tả

Thêm các cột được tính toán vào bảng hoặc biểu thức bảng đã cho. Hàm DAX SELECTCOLUMNS là hàm mới trong Excel 2016.

Cú pháp

SELECTCOLUMNS (<table>, <name>, <scalar_expression>, [<name>, <scalar_expression>] …)

Tham số

  • table: Bảng hoặc biểu thức DAX trả về một bảng.
  • name: Tên được đặt cho cột, được đặt trong dấu ngoặc kép.
  • scalar_expression: Biểu thức DAX trả về giá trị vô hướng như tham chiếu cột, giá trị số nguyên hoặc giá trị chuỗi.

Kết quả trả về

Một bảng có cùng số hàng với bảng được chỉ định làm tham số đầu tiên. Bảng trả về có một cột cho mỗi cặp tham số tên và biểu thức vô hướng. Mỗi biểu thức vô hướng được đánh giá trong ngữ cảnh của một hàng từ tham số bảng đã chỉ định.

Bàn luận

SELECTCOLUMNS tương tự như ADDCOLUMNS và có hành vi tương tự ngoại trừ việc thay vì bắt đầu bằng bảng được chỉ định, SELECTCOLUMNS bắt đầu bằng một bảng trống trước khi thêm cột.

Ví dụ

= SELECTCOLUMNS ( Products,"Product-NoOfUnits",Products[Product]&" - "&Products[Units Sold]) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data