Hàm DAX ROW

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX ROW

Mô tả

Trả về một bảng có một hàng chứa các giá trị thu được từ các biểu thức được cung cấp cho mỗi cột.

Cú pháp

ROW (<name>, <expression>, [<name>, <expression>] …)

Tham số

  • name: Tên được đặt cho cột, được đặt trong dấu ngoặc kép.
  • expression: Bất kỳ biểu thức DAX nào trả về một giá trị vô hướng duy nhất để điền vào cột – tên.

Kết quả trả về

Một bảng hàng đơn.

Bàn luận

Các tham số phải luôn đi theo cặp tên và biểu thức.

Ví dụ

 = ROW (Total Number of Products, COUNTA (Products, Products[Product_key]),   Total Sales Value, SUM (Sales, Sales[ExtendedAmount]))

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data