Hàm DAX MAXX

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX MAXX

Mô tả

Đánh giá một biểu thức cho mỗi hàng của bảng và trả về giá trị số lớn nhất.

Cú pháp

MAXX (<table>, <expression>)

Tham số

  • table: Bảng chứa các hàng mà biểu thức sẽ được đánh giá.
  • expression: Biểu thức được đánh giá cho mỗi hàng của bảng trả về một giá trị số.

Kết quả trả về

Trả về một số thập phân.

Bàn luận

Trong số các giá trị cần đánh giá, chỉ những giá trị sau được tính –

  • Những con số. Nếu biểu thức không đánh giá thành số, MAXX trả về 0 (không).
  • Ngày.

Các ô trống, giá trị logic và giá trị văn bản sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ

= MAXX (East_Sales,East_Sales[No. of Units]*East_Sales[Unit Price])

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data