Hàm DAX MAXA

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX MAXA

Mô tả

Trả về giá trị lớn nhất trong một cột.

Cú pháp

MAXA (<column>)

Tham số

  • column: Cột mà bạn muốn tìm giá trị số lớn nhất.

Kết quả trả về

Trả về một số thập phân.

Bàn luận

Hàm MAXA lấy đối số là một cột và tìm giá trị lớn nhất trong số các loại giá trị sau:

  • số
  • ngày

Các giá trị logic, chẳng hạn như TRUE và FALSE. Các hàng đánh giá là TRUE được tính là 1 và các hàng đánh giá là FALSE được tính là 0 (không).

Các ô trống sẽ bị bỏ qua. Nếu cột không chứa giá trị nào có thể sử dụng được, MAXA trả về 0 (không).

Ví dụ

= MAXA (ProductInventory[UsageDate])

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data