fbpx

Hàm ATAN2 trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Tiếp tục series “Các hàm toán học trong MySQL”, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm ATAN2 trong MySQL.

Giới Thiệu

Tương tự như hàm ATAN, hàm toán học ATAN2 trong MySQL được sử dụng để tính giá trị Arctan (Arctangent) của 2 đối số x và y. Kết quả của hàm nằm trong khoảng từ -Pi đến Pi với đơn vị trả về là Radian.

Ví dụ, để tính arctan của giá trị 2 và 1 trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT ATAN2(2,1) AS result;

Kết quả trả về ta thu được ATAN2(2,1)=1.1071487177940904

atan 2-1

Cú Pháp

Hàm ATAN2 trong MySQL có cú pháp như sau:

SELECT ATAN2(y,x) as A_NAME;

Trong đó :

y và x là 2 đối số bao gồm các kiểu số như : số thực, số nguyên, số âm ,và số dương.

A_NAME là tên cột mà bạn muốn đặt.

Ngoài ra, nếu muốn kết quả trả về đơn vị độ , ta có cú pháp như sau:

ATAN2(y,x) * 180/Pi AS ResultInDegreeUsingRadians

Hoặc ta có thể sử dụng kết hợp hàm DEGREES để trả về đơn vị độ, cú pháp như sau:

SELECT DEGREES(ATAN2(y,x)) AS ResultInDegreeUsingRadians

Ứng Dụng

Tương tự như hàm ATAN, hàm ATAN2 cũng có thể hữu ích trong các trường hợp khi bạn cần tính toán các giá trị góc dựa trên 2 giá trị toạ độ có sẵn .

Như vậy, hàm ATAN2 trong MySQL có nhiều ứng dụng trong việc tính toán và xử lý dữ liệu, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến xử lý hình ảnh, đồ họa, địa lý và tính toán khoa học.

Tuy nhiên, còn tuỳ thuộc vào yêu cầu của từng công việc, ta có thể tuỳ biến sử dụng hàm ATAN2 1 cách linh hoạt để xử lý các bài toán đòi hỏi độ phức tạp cao hơn.

Kết Luận

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm ATAN2 trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Tableau.edu.vn

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Tableau.edu.vn