Hàm ATAN trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Tiếp tục series “Các hàm toán học trong MySQL”, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm ATAN trong MySQL.

Giới Thiệu

Tương tự như hàm ASIN, hàm toán học ATAN trong MySQL được sử dụng để tính giá trị Arctan (Arctangent) của 1 giá trị số. Kết quả của hàm nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2 với đơn vị trả về là Radian.

Ví dụ, để tính arctan của giá trị 1 trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT ATAN(1) AS result;

Kết quả trả về ta thu được ATAN(1)=0.7853981633974483

atan 1

Cú Pháp

Hàm ATAN trong MySQL có cú pháp như sau:

SELECT ATAN(a) as A_NAME;

Trong đó :

a là 1 giá trị đầu vào bất kỳ bao gồm cả số thực, số nguyên, số âm ,và số dương.

A_NAME là tên cột mà bạn muốn đặt.

Ngoài ra, nếu muốn kết quả trả về đơn vị độ , ta có cú pháp như sau:

ATAN(a) * 180/Pi AS ResultInDegreeUsingRadians

Hoặc ta có thể sử dụng kết hợp hàm DEGREES để trả về đơn vị độ, cú pháp như sau:

SELECT DEGREES(ATAN(a)) AS ResultInDegreeUsingRadians

Ứng Dụng

Hàm ATAN có thể hữu ích trong các trường hợp khi bạn cần tính toán các giá trị góc dựa trên 1 giá trị có sẵn tương ứng. Như vậy, hàm ATAN trong MySQL có nhiều ứng dụng trong việc tính toán và xử lý dữ liệu, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến xử lý hình ảnh, đồ họa, và tính toán khoa học. Tuy nhiên, còn tuỳ thuộc vào yêu cầu của từng công việc, ta có thể tuỳ biến sử dụng hàm ATAN 1 cách linh hoạt để xử lý các bài toán đòi hỏi độ phức tạp cao hơn.

Kết Luận

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm ATAN trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data