Tìm hiểu về biểu đồ Stacked Bar Chart trong phân tích dữ liệu

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Biểu đồ Stacked Bar Chart trong phân tích dữ liệu

Trong phân tích dữ liệu, việc hiểu rõ về các loại biểu đồ là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại biểu đồ rất phổ biến – biểu đồ cột (Stacked Bar Chart)

Stacked Bar Chart là gì?

Stacked Bar chart là một trong những biểu đồ được sử dụng rất phổ biến trong việc phân tích dữ liệu. Nó cho phép chúng ta trực quan hóa số liệu bằng cách sắp xếp những cột kết hợp vào nhau để tạo ra một hình ảnh đại diện cho một số dữ liệu nhiều chiều.

Stacked Bar Chart trong phân tích dữ liệu

Công dụng của Stacked Bar Chart

  • Biểu diễn số liệu phức tạp: Stacked Bar chart cho phép chúng ta biểu diễn nhiều dữ liệu cùng một lúc với nhiều chiều khác nhau.
  • So sánh tỷ lệ giữa các nhóm dữ liệu: Bằng cách sắp xếp những cột lên nhau, chúng ta có thể so sánh tỷ lệ giữa các nhóm dữ liệu một cách rõ ràng.
  • Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm: Stacked Bar chart cho phép chúng ta phân tích sự khác biệt giữa các nhóm dữ liệu về mặt số lượng và tỷ lệ.

Một số trường hợp sử dụng Stacked Bar Chart

  • Phân tích tỷ lệ: Stacked Bar chart có thể sử dụng để phân tích tỷ lệ của mỗi phần của tổng số. Ví dụ, nếu bạn muốn phân tích tỷ lệ doanh thu của các sản phẩm, bạn có thể sử dụng một Stacked Bar chart.
  • So sánh số liệu: Stacked Bar chart có thể sử dụng để so sánh số liệu giữa các nhóm hoặc giữa các thời điểm khác nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh doanh thu giữa các nhóm sản phẩm, bạn có thể sử dụng một Stacked Bar chart.
  • Phân tích tăng trưởng: Stacked Bar chart có thể sử dụng để phân tích tăng trưởng của một số liệu theo thời gian. Ví dụ, nếu bạn muốn phân tích tăng trưởng của doanh thu theo năm, bạn có thể sử dụng một Stacked Bar chart.
  • Phân tích nguồn cung cấp: Stacked Bar chart có thể sử dụng để phân tích nguồn cung cấp của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ, nếu bạn muốn phân tích nguồn cung cấp của sản phẩm của mình, bạn có thể sử dụng stacked bar

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data