Hàm TRUNCATE trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Tiếp tục series về “Các hàm toán học trong MySQL”, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm TRUNCATE trong MySQL.

Giới Thiệu

Trong MySQL, hàm TRUNCATE được sử dụng để rút gọn và làm tròn giá trị của 1 số thập phân về số nguyên hoặc 1 số thập phân có độ dài ngắn hơn . Kết quả trả về của hàm là 1 số đã được làm tròn.

Ví dụ, để làm tròn số 3.14159 về 2 chữ số thập phân, ta có cú pháp như sau:

SELECT TRUNCATE(3.14159, 2) as Result;

Kết quả ta được:

truncate

Cú Pháp

Trong SQL, ta có cú pháp hàm TRUNCATE như sau:

SELECT TRUNCATE(a,b)

Trong đó, a là giá trị thập phân cần rút gọn và làm tròn

b là số lượng số thập phân cần làm tròn đến. Nếu b=0 hàm sẽ làm tròn và trả về số nguyên.

truncate 0

Tổng Kết

Hàm TRUNCATE là 1 hàm toán học căn bản có thể ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống. Vì là 1 hàm rất căn bản nên ta có thể sử dụng kết hợp với nhiều hàm khác nhau để đáp ứng được các nhu cầu phức tạp hơn.

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm TRUNCATE trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức trên vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data