Hàm DAX MINX

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX MINX

Mô tả

Trả về giá trị số nhỏ nhất là kết quả của việc đánh giá một biểu thức cho mỗi hàng của bảng.

Cú pháp

MINX (<table>, <expression>)

Tham số

  • table: Bảng chứa các hàng mà biểu thức sẽ được đánh giá.
  • expression: Biểu thức được đánh giá cho mỗi hàng của bảng.

Kết quả trả về

Trả về một số thập phân.

Bàn luận

Hàm INX đánh giá kết quả của biểu thức theo các quy tắc sau:

  • Chỉ có số được tính. Nếu biểu thức không dẫn đến số, INX trả về 0 (không).
  • Các ô trống, giá trị logic và giá trị văn bản sẽ bị bỏ qua. Các số được biểu thị dưới dạng văn bản được coi là văn bản.

Ví dụ

= MINX (East_Sales,East_Sales[No. of Units]*East_Sales[Unit Price])

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data