Hàm DAX GENERATE

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét

Ở bài viết về các DAX Functions – Aggregation lần này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm DAX GENERATE

Mô tả

Trả về một bảng có tích Descartes giữa mỗi hàng trong bảng 1 và bảng là kết quả của việc đánh giá bảng 2 trong ngữ cảnh của hàng hiện tại trong bảng 1.

Cú pháp

GENERATE (<table1>, <table2>)

Tham số

  • table1: Bảng hoặc biểu thức DAX trả về một bảng.
  • table2: Bảng hoặc biểu thức DAX trả về một bảng.

Kết quả trả về

Một bảng có thể được truyền dưới dạng tham số cho hàm DAX.

Bàn luận

  • Nếu việc đánh giá bảng2 cho hàng hiện tại trong bảng1 trả về một bảng trống thì bảng kết quả sẽ không chứa hàng hiện tại của bảng1. Điều này khác với GENERATEALL () trong đó hàng hiện tại từ bảng1 sẽ được đưa vào kết quả và các cột tương ứng với bảng2 sẽ có giá trị null cho hàng đó.
  • Tất cả các tên cột trong bảng 1 và bảng 2 phải khác nhau nếu không sẽ trả về lỗi.

Ví dụ

= GENERATE ( SUMMARIZE(Salesperson,Salesperson[Salesperson]), SUMMARIZE(SalesTarget,SalesTarget[SalesTarget], "MaxTarget",MAX(Sales Target[SalesTarget])) ) 

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data