Hàm COS trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Các hàm toán học trong MYSQL

Tiếp tục series về “Các hàm toán học trong MySQL”, SmartData sẽ giới thiệu đến các bạn hàm COS trong MySQL.

Giới Thiệu

Trong MySQL, hàm COS được sử dụng để tính Cosine của một góc ( góc có đơn vị là radian) và trả về giá trị cosine nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Ví dụ, để tính giá trị Cosine của 1 góc 60 độ, ta có cú pháp như sau:

SELECT COS(RADIANS(60)) as cos_60;

Kết quả ta được:

COs60

Lưu ý: vì hàm COS chỉ chấp nhận giá trị tính theo radian nên trong cú pháp ta phải đổi góc 60 độ đó thành giá trị có đơn vị radian bằng cú pháp:

Rad60=RADIANS(60)

Cú Pháp

Trong SQL, t có cú pháp hàm COS như sau:

SELECT COS(a) as Alias_Name

Trong đó :

a là 1 giá trị đầu vào hoặc 1 cột dữ liệu số, tất cả phải định dạng ở đơn vị là Radian

alias_name là tên cột mà bạn muốn đặt.

Ứng Dụng

Hàm COS (Cosine) trong MySQL được dùng được tính giá trị Cosin của 1 góc vì vậy nó có những tác dụng nhất định trong các lĩnh vực khoa học liên quan đến hình học, lập trình, mô phỏng, đồ hoạ, và vậy lý. Tuy nhiên, đó chỉ là 1 số ứng dụng cơ bản dễ thấy nhất, ngoài ra tuỳ thuộc vào sự sáng tạo và yêu cầu đề ra của các vấn đề, người sử dụng có thể ứng dụng linh hoạt hàm COS để giải quyết các nhu cầu đòi hỏi độ phức tạp cao.

Kết Luận

Như vậy, SmartData đã giới thiệu đến các bạn hàm COS trong MySQL, hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn áp dụng những kiến thức trên vào công việc thực tế hằng ngày.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data