Cộng ngày trong MySQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
DATEADD() SQL

Bạn muốn cộng thêm ngày trong MySQL mà chưa biết làm thế nào? SmartData sẽ giúp bạn.

Tình huống:

Cơ sở dữ liệu của chúng ta có 1 bảng trip với các cột id, city start_date

idcitystart_date
1Chicago2019-06-22
2Houston2019-07-15
3Dallas2019-08-30
4Austin2019-09-23
Bảng trip

Giả sử chúng ta cần cộng thêm 2 ngày.

Giải pháp:

Chúng ta sẽ dùng hàm DATE_ADD(). Đây là câu query chúng ta sẽ viết:

SELECT city,

             DATE_ADD(start_date, INTERVAL 2 DAY)

               AS later_date

FROM trip;

Và kết quả là:

citystart_date
Chicago2019-06-24
Houston2019-07-17
Dallas2019-09-01
Austin2019-09-25

Tổng Kết

Để thêm 1 số lượng ngày vào 1 cột Date đã cho sẵn, chúng ta dùng hàm DATE_ADD().

Hàm này có 2 tham số. Tham số đầu tiên là cột DATE mà bạn muốn thay đổi. Cột có thể mang định dạng date/datetime hoặc 1 biểu thức trả về kết quả có định dạng date/datetime, ví dụ như hàm start_date ở trên.

Tham số thứ 2 là toán tử INTERVAL đi theo sau là 1 số nguyên ( trong ví dụ trên là 2), biểu thị cho số ngày mà bạn muốn thêm vào cột được chọn ở tham số 1, và cuối cùng là đơn vị thời gian mà bạn muốn thêm ( ví dụ trên là DAY). Bạn có thể tìm hiểu thêm về những đơn vị INTERVAL ở đây.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData.

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data