Tổng hợp tài liệu của buổi kick-off khóa học Data Analyst Fundamental

Bởi Thành Smart Data
0 Nhận xét
I – Lộ trình chi tiết

Phiên bản eDAF: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YsubaldvZkfLZbA5B54ZHYMCIvKsMUCBoL7IH5oxaGc

Phiên bản pDAF: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WFAP1n1WlcgQgPuSbLURx25w6pSkTCnjIpWTaNqQsbI

II – Hướng dẫn sử dụng hệ thống elearning
III – Hướng dẫn cài đặt công cụ

Hướng dẫn cài đặt MySQL Workbench trên Window: Click để xem

Hướng dẫn cài đặt MySQL Workbench trên MacOS: Click để xem

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data