Tổng hợp tài liệu tham khảo khóa học Data Analyst Fundamental

Bởi Thành Smart Data
0 Nhận xét
Phương pháp đào tạo

Phương pháp đào tạo Project Based Learning: Click để xem

Lộ trình khoá học

Click để xem

Công cụ sử dụng

Hướng dẫn cài đặt Python: Click để xem

Hướng dẫn cài đặt Pycharm: Click để xem

Hướng dẫn cài đặt Tableau Desktop: Click để xem

Hướng dẫn cài đặt PowerBI: Click để xem

Hướng dẫn cài đặt MySQL Workbench trên Window: Click để xem

Hướng dẫn cài đặt MySQL Workbench trên MacOS: Click để xem

Khóa học data analyst fundamental

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Tableau.edu.vn

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Tableau.edu.vn