Thông tin zoom buổi học thử

Phòng zoom

Link vào zoom nhanh

https://us06web.zoom.us/j/88340797444?pwd=bDZpVmNma1RLNzBVOXlFVU5MQTBiZz09

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data