Hàm POSITION và SUBSTR trong MYSQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Hàm POSITION và SUBSTR trong MYSQL

Để tiếp tục các bài viết về các hàm thường dùng trong việc xử lý chuỗi, trong bài viết hôm này SmartData sẽ tiếp tục với các hàm POSITION và SUBSTR trong MySQL. Những hàm này có tác dụng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu sau đây nhé.

Hàm POSITION

Tác dụng

Hàm POSITION trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi.

Cú pháp

Cú pháp sử dụng hàm POSTITON trong MySQL:

POSITION( substring IN string )

Giải thích:

substring: Chuỗi con để tìm kiếm trong chuỗi.

string: Chuỗi để tìm kiếm.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi, thì hàm POSITION sẽ trả về 0.
  • Khi tìm kiếm vị trí của một chuỗi con trong chuỗi, hàm POSITION thực hiện tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 1:

Tìm kiếm chuỗi ‘Smart’ trong chuỗi  “SQL in SmartData”.

SQL> select POSITION('Smart' in 'SQL in SmartData')

Kết quả:

Ví dụ 2: ta có bảng dữ liệu nhanvien

Lấy ra các vị trí kí tự ‘N’ trong tennv

SQL> select tennv, POSITION('N' in tennv) from nhanvien 

Kết quả

Hàm SUBSTR (tương tự SUBSTRING)

Tác dụng

Hàm SUBSTR trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi ban đầu.

Cú pháp

SUBSTR( string, start_position, [ length ] ) Hoặc SUBSTR( string FROM start_position [ FOR length ] ) 

Giải thích:

string: Chuỗi nguồn

start_position: Các vị trí được trích dẫn. Vị trí đầu tiên trong chuỗi luôn là 1.

length: Không bắt buộc. Đây là số lượng ký tự để trích dẫn. Nếu tham số này bị bỏ qua, hàm SUBSTR sẽ trả về toàn bộ chuỗi.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Nếu start_position là một số dương, thì hàm SUBSTR bắt đầu từ đầu chuỗi.
  • Nếu start_position là một số âm, thì hàm SUBSTR bắt đầu từ cuối chuỗi và đếm ngược. 

Ví dụ 3: Lấy chuỗi bắt đầu từ kí tự thứ 12 của chuỗi ‘Nghiepnv in SmartData’

SQL> select substring('Nghiepnv in SmartData', 12)

Kết quả:

Ví dụ 4: Từ bảng dữ liệu ở ví dụ 2, lấy chuỗi từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 5 của trường dchi

SQL> select dchi, substring(dchi, 2, 5) from nhanvien 

Kết quả:

Kết luận

Thông qua bài viết trên chúng ta đã có thêm hiểu biết về ý nghĩa, cú pháp và cách sử dụng hàm POSITION và SUBSTR trong MYSQL

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data