Hàm COALESCE trong MYSQL

Bởi Kiên Smart Data
0 Nhận xét
Hàm Coalesce trong MYSQL

Tiếp tục seri nội dung về các hàm thường dùng trong MySQL, trong bài viết này SmartData sẽ chia sẻ về hàm COALESCE trong MYSQL. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của hàm này nhé

Hàm COALESCE

Tác dụng

Hàm COALESCE trả về biểu thức không NULL đầu tiên trong danh sách.

Cú pháp

Cú pháp của hàm COALESCE trong MySQL là:

COALESCE( expression1, expression2, ... expression_n )

Giải thích:

expression1 đến expression_n: Các biểu thức để kiểm tra các giá trị khác NULL.

Lưu ý:

  • Nếu tất cả các biểu thức có giá trị là null, thì hàm COALESCE sẽ trả về NULL.

Ví dụ:

SQL> SELECT COALESCE(null, null, null, 'test1', 'test2');

Kết quả: ‘test1’

SQL> SELECT COALESCE('test1', 'test2', null, 'test1', 'test4', null);

Kết quả: ‘test1’

SQL> SELECT COALESCE(null, 1, 2, 3, null, 4, 5, 6, 7);

Kết quả: 1

SQL> SELECT COALESCE(null, null, null, null, null);

Kết quả: NULL

Kết luận

Thông qua bài viết trên chúng ta đã có thêm hiểu biết về ý nghĩa và cách sử dụng hàm COALESCE trong MYSQL.

Nếu bạn là newbie có thể tham khảo bài viết này để tìm hiểu lộ trình học DA trong 3 tháng của SmartData

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của SmartData để nhận được nhiều hơn nữa:

Bài viết liên quan

Để lại nhận xét

Copyright @2022 – Bản quyền thuộc Học viện dữ lệu Smart Data